รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยและพัฒนาการเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 กรมวิชาการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11-14 กันยายน 2550 /

กรมวิชาการเกษตร

Other Authors: กรมวิชาการเกษตร. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1-8 จังหวัดพิษณุโลก
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ-วัน ฟิวเจอร์, 2551
Subjects: กรมวิชาการเกษตร. -- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1-8 -- จังหวัดพิษณุโลก -- วิจัย
เกษตรกรรม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: S540 ร451 2551
Copy 1
Available