100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้ /

นราวดี โลหะจินดา, เรียบเรียง ; ภราดร จันทร์กลิ่น, บรรณาธิการต้นฉบับ

Main Author: นราวดี โลหะจินดา
Other Authors: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วีพลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์), 2552
Subjects: วัฒนธรรม(ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS523.2 น241ร 2552
Copy 1
Available