การจัดทำฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมเพื่อการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมไทย=

Cultural Database Operation for Cultural Heritage Protection /

กาญจนา เงารังษี...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: กาญจนา เงารังษี, พัชรินทร์ สิรสุนทร, จิรวัฒน์ พิระสันต์, เรณู อรรฐาเมศร์, ชวน เพชรแก้ว, ตรีศิลป์ บุญขจร, รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์, จารุวรรณ ธรรมวัตร, พีรธร บุญยรัตพันธ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย -- ฐานข้อมูล
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: DS586 ก446 2549
Copy 1
Available