เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น :

เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550) /

บรรณาธิการ ชาญวิทย์เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาวิชาการ 120 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น :เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550), ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,, กาญจนี ละออศรี,, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: สมุทรปราการ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ; 2551
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,
Subjects: ภาพยนตร์ไทย -- การประชุม
ภาพยนตร์ญี่ปุ่น -- การประชุม
ภาพยนตร์อินเดีย -- การประชุม
ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS575.5.J3 ก525อ 2551
Copy 2
Available

Social, Stack

Call Number: DS575.5.J3 ก525อ 2551
Copy 3
Available