เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการจัดการการตลาด กรณีศึกษา บทที่ 11 - 22 =

Marketing Management /

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

No Cover Image
Other Authors: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.],
Subjects: การจัดการตลาด
การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415.13 อ884
Copy 1
Available