การสำรวจสมุนไพรในพื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก =

The survey of medicinal plants in Tambon Chompoo, Nernmaprang, Phitsanulok /

โดย สายฝน พุดจาด, อุไรวรรณ คำภาพิลา, โสมิกา คล่ำเงิน

No Cover Image
Main Author: สายฝน พุดจาด
Other Authors: อุไรวรรณ พุดจาด,, โสมิกา คล่ำเงิน,
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ภ.บ. (เภสัชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร
Subjects: Herbs
Plants, -- Medicinal
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ส661ก 2548
Copy 1
Available