ทำดีตามรอยพ่อ /

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

Other Authors: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระบรมราโชวาท
พระบรมราโชวาท
พระราชดำรัส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!