กระบวนการสร้างความเข้าใจเรื่องเอชไอวี / เอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ :

บทเรียนจากพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง /

สุทธิดา มะลิแก้ว, เรียบเรียง

Other Authors: สุทธิดา มะลิแก้ว, เรียบเรียง, สุภัทรา นาคะผิว, สมศักดิ์ เวียงย่างกุ้ง, มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, 2552
Subjects: การติดเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์ –– ไทย –– ชลบุรี
โรคเอดส์ –– ไทย –– ระยอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 331.62 ก218 2552
Copy 2
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ก218 2552
Copy 1
Available