รายงานสรุปการสังเคราะห์โครงการวิจัยชุด การสื่อสารกับจิตสำนึกสาธารณะ /

อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, สุรางคนา ณ นคร, บรรณาธิการ

Other Authors: อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, บรรณาธิการ, สุรางคนา ณ นคร, บรรณาธิการ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552
Subjects: จิตสำนึก -- แง่สังคม -- วิจัย
การสื่อสาร -- วิจัย
การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา -- วิจัย
การสร้างจิตสำนึก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 320 หน้า
ISBN: 9789746715874