หนังสือถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานของภาคี โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลด ละเลิกเหล้า /

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

No Cover Image
Other Authors: พรทิพย์ อินทจักร์, โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลดละเลิกเหล้า, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : โครงการสื่อพื้นบ้านเพื่อการลดละเลิกเหล้า,
Subjects: สื่อพื้นบ้าน –– ไทย –– แง่สังคม
การเลิกสุรา
การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9.C6 ห144
Copy 1
Available