รายงานฉบับสมบูรณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human papillomavirus (HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจรับวัคซีนของสตรีกลุ่มเป้าหมาย =

The dissemination of the information concerning Human papillomavirus (HPV) vaccine via printing media in Thailand and the effect of these information for knowledge, attitude and vaccination decision among women in Thailand /

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2552
Subjects: HPV Vaccines –– Research.
Vaccination.
Cervix Neoplasms.
ไวรัสแพปพิลโลมา –– การประชาสัมพันธ์ –– วิจัย
สตรี –– การให้วัคซีน –– วิจัย
ปากมดลูก –– มะเร็ง –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ช745ร 2552
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Dentistry, Research

Call Number: WP20 ร451 2552
Copy 4
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: W20.5 ช745ร 2552
Copy 3
Available