การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กระยาสารทของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคลองปลาร้าหมู่ที่ 9 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร/

ศักดา จีนจัน

No Cover Image
Main Author: ศักดา จีนจัน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ. (ออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2547 ศ321ก
Copy 2
Available
Copy 1
Available