การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้ของร้านนาอีฟเฮ้าส์ช๊อป กรุงเทพมหานคร/

ทนงศักดิ์ เกติวงษ์

No Cover Image
Main Author: ทนงศักดิ์ เกติวงษ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ. (ออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Architecture, Thesis

Call Number: วพ2547 ท115ก
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available