รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา... (1 มิถุยายน - 31 พฤษภาคม) /

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สวนดุสิตกราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2552
Subjects: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต -- การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ห้องสมุดมี ปีการศึกษา 2551(1 มิถุยายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552), ปีการศึกษา 2552 (1 มิถุยายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553), ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554)
Physical Description: ... เล่ม