การสื่อสารทางธุรกิจ =

Business communication /

แมรี มุนเตอร์ ; รุ่งกานต์ ชัยมงคล, สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ, ผู้แปล

Main Author: มุนเตอร์, แมรี
Other Authors: รุ่งกานต์ ชัยมงคล, สุนีย์รัตน์ ลิมปนวิวิธ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Series: หนังสือชุด "หัวใจในการบิรหารธุรกิจ" ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
Subjects: การสื่อสารทางธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5718 ม363ก 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available