คนไทยไม่ลืม "2484 ปีแห่งชัยชนะและศักดิ์ศรีของคนไทย" /

สโรช รัตนากร ; นาถยา กัลโยธิน, บรรณาธิการ

Main Author: สโรช รัตนากร
Other Authors: นาถยา กัลโยธิน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552
Subjects: สงครามโลก, ค.ศ.1939-1945 –– ไทย
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– กรุงรัตนโกสินทร์
ไทย –– ความสัมพันธ์ต่างประเทศ –– ฝรั่งเศส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS584 ส357ค 2552
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available