สอนศิษย์ให้คิดเก่ง =

Teaching thinking /

เอ็ดเวิร์ด เดอ. โบโน ; ทวี ลักษมีวัฒนา, ผู้แปล ; กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์, เรียบเรียง

Main Author: โบโน, เอ็ดเวิร์ด เดอ
Other Authors: ทวี ลักษมีวัฒนา, กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Subjects: ความคิดและการคิด -- การศึกษาและการสอน
ทักษะทางการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF441 บ919ส 2550
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available

Satit School, Stack

Call Number: 153.42 บ919ส 2550
Copy 7
Available