เทคโนโลยีการศึกษา

หลักการ ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ = Educational technology : principles theories to practices /

สุมาลี ชัยเจริญ

No Cover Image
Main Author: สุมาลี ชัยเจริญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2551
Subjects: เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษากับเทคโนโลยี
ทฤษฏีสรรคนิยม
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3315
Copy 3
Available
Copy 2
Available