การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริกแปรรูปจากปลาของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านโปร่งนก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก/

ชญานิศ ชิงช่วง

No Cover Image
Main Author: ชญานิศ ชิงช่วง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2547
Thesis Information: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.บ. (ออกแบบบรรจุภัณฑ์))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
Subjects: บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!