ทุนทางสังคมด้านบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มเครือข่ายที่ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ /

ธารินี กาทอง

No Cover Image
Main Author: ธารินี กาทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: บุคลากรสาธารณสุข –– ต้นทุน
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– สุขภาวะ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 115 แผ่น