ทุนทางสังคมด้านบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มเครือข่ายที่ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ /

ธารินี กาทอง

No Cover Image
Main Author: ธารินี กาทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: บุคลากรสาธารณสุข –– ต้นทุน
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– สุขภาวะ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03264nam a2200445 a 4500
001 264116
003 Th-PLK-NU
008 091209s2552 th 000 0 tha d
050 4 |a RA971.35  |b ธ526ท 2552 
100 0 |a ธารินี กาทอง 
245 1 0 |a ทุนทางสังคมด้านบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มเครือข่ายที่ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ /  |c ธารินี กาทอง 
260 |c 2552. 
300 |a 115 แผ่น 
502 |a วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. 
650 4 |a บุคลากรสาธารณสุข  |x ต้นทุน 
650 4 |a ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  |x สุขภาวะ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/title.pdf  |y หน้าปกใน  |z หน้าปกใน 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/abstract.pdf  |y บทคัดย่อ  |z บทคัดย่อ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/content.pdf  |y สารบัญ  |z สารบัญ 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/chapter1.pdf  |y บทที่1  |z บทที่1 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/chapter2.pdf  |y บทที่2  |z บทที่2 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/chapter3.pdf  |y บทที่3  |z บทที่3 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/chapter4.pdf  |y บทที่4  |z บทที่4 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/chapter5.pdf  |y บทที่5  |z บทที่5 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/references.pdf  |y บรรณานุกรม  |z บรรณานุกรม 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/appendix.pdf  |y ภาคผนวก  |z ภาคผนวก 
856 |u http://dcms.lib.nu.ac.th/dcms/TDC2554/0732/biography.pdf  |y ประวัติผู้แต่ง  |z ประวัติผู้แต่ง 
902 |a 170629 
945 |l nuthe  |a RA971.35  |b ธ526ท 2552 
945 |l gdthe  |a RA971.35  |b ธ526ท 2552 
945 |l gdthe  |a RA971.35  |b ธ526ท 2552 
945 |l gdthe  |a RA971.35  |b ธ526ท 2552 
945 |l gdthe  |a RA971.35  |b ธ526ท 2552 
945 |l sothe  |a RA971.35  |b ธ526ท 2552 
949 |a จิราพร 
949 |a ปิยะนุช 
949 |a ภัคคีณี 
949 |a วรรณาภรณ์ 
949 |a nuexport35 
991 |a THESIS  |b 1  |c 2017-10-12 10:38:38  |d 2017-10-12 10:38:38  |e nul  |f n  |g 2010-07-01  |h n  |i a  |j m  |k    |l    |m    |n a  |o    |p b  |q    |r    |s    |t    |v ทุนทางสังคมด้านบุคลากรสาธารณสุขและกลุ่มเครือข่ายที่ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ / ธารินี กาทอง  |y nulthe