โปรโตซัวทางการแพทย์ =

Medical protozoology /

ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน

No Cover Image
Main Author: ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาปรสิตวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขปรับปรุง)
Subjects: Protozoa
Protozoan -- Infections
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QX50 ด426ป 2551
Copy 1
Available