พัฒนาการอารยธรรมไทย /

ส่งศรี ประพัฒน์ทอง, บรรณาธิการ

Other Authors: ส่งศรี ประพัฒน์ทอง, กรมศิลปากร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2536
Subjects: ศิลปะ -- ไทย -- ประวัติ
จิตรกรรมฝาผนัง -- ไทย -- ประวัติ
วัดในศิลปกรรม -- ประวัติ
สถาปัตยกรรม -- ไทย -- ประวัติ
ไทย -- อารยธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: N3740.T5 พ533 2536
Copy 1
Available