การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP /

โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Other Authors: ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. พรี-วัน, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: อาหาร การควบคุมการผลิต มาตรฐาน
อาหาร สุขาภิบาล
ระบบเอชเอซีซีพี (HACCP) สำหรับผู้ประกอบอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information