การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP /

โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Other Authors: ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. พรี-วัน, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: อาหาร –– การควบคุมการผลิต –– มาตรฐาน
อาหาร –– สุขาภิบาล
ระบบเอชเอซีซีพี (HACCP) สำหรับผู้ประกอบอาหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME เตรียมเข้าสู่ระบบ HACCP (โครงการ Pre-HACCP) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
Physical Description: 263 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9786117148132