ประชากรและสังคม 2552 :

ครอบครัวไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางสังคมและประชากร = Thai families in the social and demographic transitions /

ชาย โพธิสิตา, สุชาดา ทวีสิทธิ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ชาย โพธิสิตา,, สุชาดา ทวีสิทธิ์,, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
Subjects: การพัฒนาชุมชน -- ไทย
การเปลี่ยนแปลงประชากร
ชีวิตในเมือง -- ไทย
ประชากร -- รวมเรื่อง
ไทย -- ประชากร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HB1321 ป233 2552
Copy 2
Not available
Copy 3
Available

Law, Stack

Call Number: HB1321 ป233 2552
Copy 4
Available

Dentistry, Stack

Call Number: HB1321 ป233 2552
Copy 5
Available

Nurse, Stack

Call Number: HB1321 ป233 2552
Copy 1
Available