รายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพํฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย :

กรณีศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารประเภทกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก /

กุลยา จันทร์อรุณ, เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ, นฤมล เถื่อนกูล

No Cover Image
Main Author: กุลยา จันทร์อรุณ
Other Authors: เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ, นฤมล เถื่อนกูล, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: อาหาร –– การควบคุมการผลิต –– มาตรฐาน
กล้วยตาก –– การควบคุมการผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TX537 ก728ร 2551
Copy 1
Available