เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 /

ภาสกร กฤษสมัย, บรรณาธิการ

Other Authors: ภาสกร กฤษสมัย
Format: JUVENILE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2551
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Juvenile (2nd Fl.)

Call Number: ย ห661 2551
Copy 1
Available
Copy 3
Available