คู่มือการให้บริการปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ =

Handbook for AIDS counseling /

ประยุกต์ เสรีเสถียร, ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์

Main Author: ประยุกต์ เสรีเสถียร
Other Authors: ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์, กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์เกษตรแห่งประเทศไทย, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: โรคเอดส์
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม การป้องกันและควบคุม
การแนะแนว จิตวิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WD308 ป364ค 2540
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available