ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์ =

Hot, Round, and Crowded /

สฤณี อาชวานันทกุล ; บุญชัย แซ่เงี้ยว, บรรณาธิการ

Main Author: สฤณี อาชวานันทกุล
Other Authors: บุญชัย แซ่เงี้ยว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2552
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM831 ส358ล 2552
Volume ล.2 Copy 2
Available
Volume ล.2 Copy 3
Available
Volume ล.2 Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HM831 ส358ล 2552
Volume ล.2 Copy 4
Available
Volume ล.2 Copy 5
Available