ล่องคลื่นโลกาภิวัตน์ =

Hot, Round, and Crowded /

สฤณี อาชวานันทกุล ; บุญชัย แซ่เงี้ยว, บรรณาธิการ

Main Author: สฤณี อาชวานันทกุล
Other Authors: บุญชัย แซ่เงี้ยว
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2552
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!