วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย =

CRISIS /

ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ

Other Authors: ปกป้อง จันวิทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2552
Series: เศรษฐ'ธรรมศาสตร์คลาสสิก ลำดับที่ 1.
Subjects: ปัญหาเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD82 ว495 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Law, Stack

Call Number: HD82 ว495 2552
Copy 4
Available