คู่มือชาวบ้านการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ /

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Other Authors: กระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สึนามิ
ภัยธรรมชาติ
ระบบเตือนภัยสึนามิ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 20 หน้า : ภาพประกอบสี
ISBN: 9789744581976