คู่มือเตรียมความพร้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิของชุมชน /

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Other Authors: กระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สึนามิ
ภัยธรรมชาติ
ระบบเตือนภัยสึนามิ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GC220.4.T5 ค695 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available