ไวทยมหิดล :

พระนิพนธ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก = Articles on medicine and public health by HRH Prince Mahidol of Songkla /

[คณะผู้จัดทำ, ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ... [และคนอื่นๆ]]

Other Authors: ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์, มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: มหิตลาธิเบศร -- อดุลยเดชวิกรม -- พระบรมราชชนก, -- สมเด็จพระ, -- 2434-2472 -- ผลงาน
Medicine
Public -- Health -- Thai -- History
History -- of -- Medicine
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WZ100 ม251ว 2552
Copy 1
Available