จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่) /

[ผู้เขียน : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าหญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล]

No Cover Image
Main Author: ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ, กรมพระยา, 2405-2486.
Other Authors: จงจิตรถนอม ดิศกุล, ม.จ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2551
Subjects: ดำรงราชานุภาพ, –– สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, –– 2405-2486 –– ผลงาน
จดหมาย
ยุโรป –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย –– การเมืองและการปกครอง –– กรุงรัตนโกสินทร์, 2475.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: D907 ด495จ 2551
Copy 1
Available