การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ /

อารี จำปากลาย

Main Author: อารี จำปากลาย
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท่นทองชินวัฒน์ การพิมพ์, 2552
Subjects: สถิติศาสตร์
ระเบียบวิธีทางสถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HA29.5.T5 อ658ก 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available