สร้าง บริหาร และวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Project 2007 ฉบับสมบูรณ์ /

ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, นลิน จันทร ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ

Main Author: ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
Other Authors: นลิน จันทร, พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551
Subjects: การบริหารโครงการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์โปรเจค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD69.P75 ช576ส 2551
Copy 1
Available
Copy 2
Available