การพัฒนาแบบวินิจฉัยแยกผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดออกจากโรคระบบอื่นที่มาด้วยอาการเจ็บหน้าอก

The development of differential diagnostic form for ischemic heart disease from othe system disease coming by chest pain/

วีระศักดิ์ บุญแรง, สาธิต เชิดฉาย, วาสินี มาลัยลอย

No Cover Image
Main Author: วีระศักดิ์ บุญแรง
Other Authors: สาธิต เชิดฉาย, วาสินี มาลัยลอย
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: โครงงาน (คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Allied Health Sci, Audio Visual

Call Number: AHSCD-ROM0049
Copy 1
Available