แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs :

อาหารบรรจุในภาชนะปิดสนิท=

โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Other Authors: ชิดชม ฮิรางะ, วราภา มหากาญจนกุล, ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน 2552
Subjects: อาหาร –– การควบคุมการผลิต –– มาตรฐาน
อาหาร –– มาตรการความปลอดภัย
สุขาภิบาลอาหาร
อาหารแช่แข็ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information