คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน :

โปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 2007

Other Authors: ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551
Subjects: ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์
คอมพิวเตอร์กับสำนักงาน
สำนักงานอัตโนมัติ -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ระบบปฏิบัติการ -- (คอมพิวเตอร์)
ไมโครซอฟต์แอกเซส -- (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QA76.9.D3 ค186 2551
Volume ล.3 Copy 2
Available
Volume ล.3 Copy 3
Available
Volume ล.3 Copy 1
Available