แนวทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัยสำหรับ SMEs :

อาหารแห้งและกึ่งแห้ง=

โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Other Authors: วราภา มหากาญจนกุล, ชิดชม ฮิรางะ
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน 2552
Subjects: อาหาร –– การควบคุมการผลิต –– มาตรฐาน
อาหาร –– มาตรการความปลอดภัย
สุขาภิบาลอาหาร
อาหารแห้ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information