สร้าง บริหาร และวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Project 2007 ฉบับสมบูรณ์

ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์, นลิน จันทร ; พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ

No Cover Image
Main Author: ชิษณุพงศ์ ธัญญลักษณ์
Other Authors: นลิน จันทร, พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2551
Subjects: การบริหารโครงการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟต์โปรเจค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!