เมืองไทย พ.ศ. 2550 ของ พล นิกร กิมหงวน และ ป.อินทรปาลิต ก่อนวาระ 100 ปี ชาตกาล /

บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

Other Authors: ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551
Subjects: ไทย –– ประวัติศาสตร์
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS567 ม845 2551
Copy 1
Available