ภูมิพลมหาราชคำฉันท์ /

พระภิกษุปรัชญา อภิํวํโส (สร้อยประดิษฐ์).

Main Author: พระภิกษุปรัชญา อภิํวํโส (สร้อยประดิษฐ์).
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ 1999, 2542
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: PL4206 ป431ภ 2542
Copy 1
Available