สหวิทยาการมนุษยศาสตร์มิติแห่งมนุษย์ /

รวบรวมโดย จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี

Other Authors: จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: มนุษยนิยม
มนุษยศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: B821 ส462 2551
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available