บทความทางวิชาการออกอากาศทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร /

เรียบเรียงโดย จิราภรณ์ สอดจิตร์

No Cover Image
Main Author: จิราภรณ์ สอดจิตร์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Format: n/a
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2542
Subjects: อาหารเพื่อสุขภาพ
โภชนาการ
สุขภาพ –– โภชนาการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: ...เล่ม