หลักการวิเคราะห์อาหาร /

เรียบเรียงโดย ลักขณา รุจนสะไกรกานต์ และนิธิยา รัตนาปนนท์

No Cover Image
Main Author: ลักขณา รุจนะไกรกานต์
Other Authors: นิธิยา รัตนาปนนท์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Format: n/a
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: อาหาร –– การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information