วิถีสังคมไท :

สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ชุดที่ 1 ภูมิปัญญา กระบวนทัศน์ใหม่ และจิตนาการใหม่ /

สันติสุข โสภนสิริ บรรณาธิการ

Other Authors: สันติสุข โสภนสิริ บรรณาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส, 2544
Series: สรรนิพนธ์ทางวิชาการเนื่องในวาระหนึ่งศตวรรษ ปรีดี พนมยงค์ ; ชุดที่ 1.
Subjects: ภูมิปัญญาไทย –– ไทย
โลกาภิวัฒน์
ภาวะสังคม –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: HN700.55 ว577 2544
Copy 5
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55 ว577 2544
Copy 2
Available

Education, Stack

Call Number: 303.8 ว577 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HN700.55 ว577 2544
Copy 3
Not available