ทุนทางสังคมของผู้หญิง :

ความยั่งยืนของประชาธิปไตย /

ถวิลวดี บุรีกุล

Main Author: ถวิลวดี บุรีกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส จำกัด, 2551
Subjects: สตรี
สตรีกับการเมือง
ประชาธิปไตย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ1236.5.T5 ถ282ท 2551
Copy 1
Available